Opţionalele – proiect curricular la nivelul şcolii

Studiul de faţă reprezintă o nouă evaluare de etapă care își propune să aducă la zi analiza privind opţionalele, pentru a identifica mecanismele puse în funcţiune în contextul de dezvoltare şi aplicare a CDS la nivel de şcoală, parcursul urmat de profesor de la proiectarea la avizarea CDS la nivel de clasă și aspectele privind aplicarea CDS la clasă.

Publicat pe 26 decembrie 2018 Cercetări 2016-2018