Mihai Iacob

Cercetător științific
Laborator Consiliere şi Management Educaţional
Domenii de expertiză: consilierea și orientarea carierei, consiliere şcolară, TIC în consiliere, educație nonformală, educație prin artă.
E-mail: mihai.iacob@ise.ro

Formare

 • 2005-2007 Masterat în „Terapii cognitiv-comportamentale”, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti;
 • 2001-2005 – Absolvent al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;

Proiecte coordonate

 • MOVE-ME – Sprijinirea mobilității studenților prin cursuri de limbi online masive și deschide
 • Job Tribu – Noi tehnologii pentru consilierea carierei şi mobilitate
 • NCP-VET-CO – Corelarea cadrelor naţionale ale calificărilor cu cadrul european al calificărilor
 • GIANT – Instrumente şi acţiuni pentru conectarea serviciilor de consiliere

Publicații

 • (coordonator) Cultura în școală. Ghid pentru artiști și operatori culturali, Centrul Sintagma, 2016, 978‑973‑0‑21068‑2.
 • (coordonator) Arta în școală: concepte și practici, Ed. Universitară, 2016, 978-606-28-0532-6.
 • (coordonator) Good practices in the use of ICT in delivering guidance and counselling, 2012, ISBN 978-973-0-13527-5.
 • (co-autor) Implementarea Programului pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii – Raport național intermediar, 2007 – 2009. În: Revista de pedagogie. An LIX Nr. 3/2011, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti. ISSN 0034-8678.
 • (co-autor) Portofoliul educațional. Editura Afir, București, 2011. ISBN 978-973-7714-69-5.
 • (co-autor) Portofoliul pentru educație permanent. Editura Afir, București, 2010. ISBN 978-973-7714-69-5.
 • (co-autor) Rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă ale elevilor. AFIR, Bucureşti, 2009. ISBN 978-973-7714-62-6.
 • (co-autor) Monitorizarea absolvenţilor învăţământului obligatoriu. AFIR, Bucureşti, 2009. ISBN 978-973-7714-63-3.

Activităţi

 • Cercetător ştiinţific III în cadrul Departamentului de Consiliere şi Management Educaţional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Participarea în cadrul a diferite programe de formare pe tematici diverse: consilierea la distanţă, consiliere multiculturală, educație prin artă etc.
 • Participarea în cadrul a diferite proiecte cu finanţare europeană (ex. Writing Theatre, Virtual Guidance, Communication in science etc.)
Publicat pe 6 iulie 2010 csEchipa Consiliere si Management EducationalEchipa ISE