Mădălina Angelușiu

Angelusiu

Dr. Mădălina Angelușiu

Cercetător științific III

Laboratorul Teoria educației

E-mail: angelusiumad [at]yahoo.com

 Domenii de expertiză: dezvoltare de curriculum pentru învățământul preuniversitar (chimie), management de proiect, evaluarea competențelor elevilor, organizarea și susținerea  unor activități de formare a administratorilor de test sau a cadrelor didactice.

Formare:

 • Doctor în Chimie din 2009, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie, cu teza „Complecși ai unor metale tranziționale cu liganzi derivați de la hidrazidele acizilor aril-sulfonil-benzoici cu potențială acțiune bilogică”
 • Master în Chimie, specializarea Chimie coordinativă, 2000 – la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie,
 • Master în Management educațional, 2009 – la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei
 • Licenţiată în Chimie, specializarea Chimie-Fizica, 1997 – la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie
 • Liceul Sanitar, București (1988-1992)
 • Cursuri CNFPA: formator (2008), managerde proiect(2011), mentor (2011), competente informatice (2014)
 • Cursuri în domeniul chimiei: ”TIC Chimie” – 2011, ”Privim catre viitor – e-Chimie” – 2011, ”Dezvoltare profesională continua pentru instruirea diferentiată a elevilor” – 2013.

Participare la proiecte

 • Formator în cadrul mai multor proiecte finanțate din fonduri structurale
 • Profesor autor al opționalului ”Eco – educație pentru Școli verzi” realizat în cadrul proiectului ”Platforma Școli verzi – Advocacy, Eco – educație și susținere pentru școli sustenabile”, Grant SEE 2009-2014

Lucrări (listă selectivă)

 • M.V. Angelusiu (coautor), C. Tache, S. Păsculescu, Manual de Chimie pentru clasa a IX-a, Ed. Niculescu, 2000
 • M.V. Angelusiu, G.L. Almăjan , D.C. Ilies, T. Rosu, M. Negoiu, ”Cu(II) Complexes with Nitrogen-Oxygen Donor Ligands: Synthesis and Biological Activity”, Buletinul Stiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timisoara, România, 2008
 • M. V. Angelușiu, M. Negoiu, G.L. Almăjan, T. Roșu, I. Șaramet, ”Studies on Coordination Compounds of Some 3d-Transition Metal Ions with Acylthiosemicarbazide”, Asian Journal of Chemistry, 2009
 • M. V. Angelușiu, G. L. Almăjan, T. Roșu, M. Negoiu, E. R. Almăjan, Jenny Roy, ”Copper(II) and uranyl(II) complexes with acylthiosemicarbazide: Synthesis,characterization, antibacterial activity and effects on the growthof promyelocytic leukemia cells HL-60”, European Journal of Medicinal Chemistry, 2009
 • M. V. Angelușiu, G. L. Almăjan, T. Roșu, M. Negoiu, Ș. Bărbuceanu, ”Synthesis , characterization and antibacterial activity of new Ni(II), Co(II) and Cu(II) complexes with N,N’- diacylhydrazines”, U.P.B. Sci. Bull., România, 2010
 • M. V. Angelușiu, S. Fătu, ”The establishment of the effectiveness of technology in the achieving of education connected to the environment for teaching Chemistry in secondary school”, Educația azi, București, 2009
 • M. V. Angelușiu, S. Fătu, ”Science – A necessity in the present stage”, Educația azi, București, 2010
 • M.V. Angelușiu, R. Nicu, ”Educația pentrumediu – un deziderat și o provocare”, Educația pentru un mediu curat, București, 2012
 • M.V. Angelușiu, R. Nicu, ”Tendințe modern în abordarea interdisciplinarității orelor de chimie”, UniversulȘtiințelor, Iași, 2014
 • M.V. Angelușiu, ”Performațăîneducație de la grădinițăpână la facultate”, Viitorul a început ieri, București, 2015

Activităţi și afilieri profesionale

 • Cadru didactic titular la Școala Gimnazială ”TituMaiorescu”, București
 • Cercetător științific III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Teoria educaţiei
 • Expert în cadrul Registrului Național al Experților în Management Educațional al CadrelorDidactice
 • Membru al grupului de lucru pentru programe școlare de nivel gimnazial la disciplina chimie

 

 

Publicat pe 20 ianuarie 2007 Echipa ISEEchipa Teoria Educatiei