JOBLAND. Abilități de predare și resurse pentru îmbunătățirea învățării în carieră în școli

JOBLAND este un proiect finanțat prin programul Erasmus+ (KA2 – cod de proiect: 2018-1-RO01-KA201-049235) care lucrează pentru îmbunătățirea procesului de învățare a carierei în școlile primare. Cu noi modele și resurse inovatoare, își propune să ajute copiii să exploreze lumea muncii, să consolideze competențele, să ridice aspirațiile și să extindă orizonturile.

Site-ul proiectului : https://www.joblandproject.eu/resources/

DURATA PROIECTULUI: 2018-2020

CINE ESTE IMPLICAT?
Consorțiul proiectului implică 9 parteneri din 6 țări europene diferite (Italia, România, Danemarca, Anglia, Turcia și Spania) și își propune să implicec cât mai multe școli din întreaga Europă.

CARE ESTE SCOPUL?
Scopul principal al proiectului este de a contribui la  crearea unui set de resurse inovatoare pentru a împiedica părăsirea timpurie a școlii și de a responsabiliza elevii să își proiecteze viitorul.

OBIECTIVE PROIECTULUI:

  1. Dezvoltarea de resurse și modele pentru îmbunătățirea procesului de învățare a carierei în școlile primare din Europa.
  2. Să reducă abandonul școlar timpuriu în țările europene.
  3. Promovarea relațiilor dintre diferiții actori implicați în consiliere și orienatre în carieră la nivel local, național și european.

Proiectul JOBLAND își propune să-și atingă obiectivele  prin crearea a 6 produse intelectuale:

  • COMPETENȚE DE MANAGEMENT DE CARIERĂ – Un cadru metodologic pentru învățarea în carieră la școală;
  • PREDARE ÎN DOMENIUL CARIEREI –Curs de formare pentru profesori (abilități de predare și îndrumare pentru îmbunătățirea procesului de învățare la școală) ;
  • DESIGNUL MY FUTURE – Unități de învățare în carieră și video-cursuri;
  • JOBLAND – Explorarea carierelor – Joc educativ pentru elevii din școli;
  • ÎNVĂȚAREA ÎN CARIERĂ LA ȘCOLĂ – Manual pentru profesori și practicieni;

Produse ale proiectului

Învățarea despre carieră în învămâmântul primar.
Manual pentru profesori și practicieni (IO5)

ÎMI PROIECTEZ VIITORUL
– Educație pentru carieră –
Unități de învățare pentru nivelul primar

IO1 – Competențe de management al carierei
Cadru metodologic pentru învățare a carierei în școală
Raport transnațional

 

Publicat pe 14 februarie 2019 Proiecte in parteneriat