Irina Vasilescu

CV-Irina-Vasilescu-BucurestiIrina Vasilescu a absolvit Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti şi programul de master „TIC în Educaţie” al Departamentului de Tehnologii al aceleiaşi unversităţi. A participat la mai multe cursuri de formare profesională în acest domeniu, atât în ţară, cât şi în cadrul oportunităţilor de formare oferite de programe internaționale.
Are o experienţă didactică de 29 de ani și gradul didactic I.
Un loc important în cadrul intereselor sale profesionale îl ocupă proiectele educaţionale europene din cadrul Lifelong Learning Programme, în special cele din cadrul acţiunilor eTwinning şi Comenius, în care se implică începând din anul 2005, dar și alte proiecte europene (Scientix, SMILE, inGenious, WebWeWant, ICE3) sau naționale (”Curriculumul românesc la matematică, reflecţii şi direcţii viitoare”). Este autor și moderator al unor cursuri și evenimente de formare la nivel național și European.

Lucrări (listă selectivă)

  • Velea, S. (coord.), Gheorghe, O., Bunica, A., Vasilescu, I., Parteneriate şcolare europene. Colecţie de bune practici – eTwinning 2011, , Institulul de Științe ale Educației și Centrul pentru Inovare și Dezvoltare în Educație, 2011
  • Velea, S. (coord.), Gheorghe, O., Bunica, A., Vasilescu, , eTwinning – Parteneriate școlare europene. Colecție de bune practici, Institulul de Științe ale Educației și Centrul pentru Inovare și Dezvoltare în Educație, 2010.
  • Publicaţiile europene anuale eTwinning, 2010-2015
  • Manual pentru profesori WebWeWant, Insafe în colaborare cu European Schoolnet, 2015
  • Raport de cercetare al proiectului Comenius ICE3, TEHNE, 2011
  • ”Breviar teoretic și probleme de Matematică” clasa a VI-a, Editura Niculescu
  • Publicația Conferinței Națonale de Învățământ virtual, edițiile 2010 -2016
Publicat pe 13 februarie 2009 cs3Echipa Teoria Educatiei