Internetul și mediile de socializare virtuale în viața liceenilor

În prezent, importanța și locul esențial pe care îl ocupă cultura digitală în viața adolescenților români sunt de necontestat. Statisticile privind accesul și gradul de utilizare a mediului virtual și a noilor tehnologii au înregistrat creșteri rapide, mai ales în rândul acestei categorii demografice. Avansul și evoluția în acest domeniu sunt de așteptat să continue, nu doar în virtutea unei tendințe puternice și firești, dar și ca urmare a strategiilor și politicilor internaționale pe care România și le-a asumat.

Deși omniprezent, fenomenul digital-virtual nu este pe deplin înțeles în termeni de consecințe și efecte, iar analizele cantitative pe baze mari de date aduc informații importante și relevante în ceea ce privește amploarea și complexitatea sa, dar eludează relaţiile de cauzalitate şi de decizie. Pentru a înțelege impactul acestui fenomen, dar și comportamentele, motivațiile și raționamentele care îl însoțesc, demersul de cercetare calitativă este fundamental.

Un astfel de demers este propus prin studiul de față în cadrul căruia s-au analizat practicile de utilizare a mediilor virtuale și instrumentelor digitale de către liceeni, atât în viața personală cât și în activitatea școlară, și s-au identificat opiniile și atitudinile actorilor relevanți (elevi și profesori), precum și efectele asociate.

Metodologia de cercetare a îmbinat analiza documentară asupra politicilor/măsurilor de dezvoltare a infrastructurii digitale și a competențelor TIC, analiza secundară a datelor statistice și a datelor cantitative disponibile, precum și cercetarea calitativă de teren, realizată în toate regiunile țării, atât în mediul urban cât și în mediul rural. Cercetarea de teren a utilizat interviul semi-structurat cu elevi și profesori de liceu.

Printre cele mai importante concluzii ale studiului:

  • Cercetarea confirmă rezultatele studiilor anterioare despre faptul că lumile online și offline ale liceenilor sunt interconectate și bi-direcționale. La fel ca orice alt mediu social, lumea digitală are impact asupra dezvoltării tinerilor în ceea ce privește relațiile între egali, relațiile romantice, relații părinte-copil, cu școala, sexualitatea, identitatea, sănătatea și moralitatea. La rândul său, contextul de socializare anterioară modelează experiența problematică.
  • Construcția socială a riscului din mediul online. Cinci surse principale modelează percepția liceenilor despre ceea ce este problematic pe Internet: (1) experiențele online – atunci când aceștia se confruntă cu o situație problematică și în consecință, își ajustează definiția pe care o au despre risc; (2) experiențele la mâna a doua sau indirecte – uneori chiar mediate – experiență care este parte a culturii mediului lor de egali – atunci când își definesc riscurile bazându-se pe experiențele împărtășite de prieteni; (3) îngrijorările părinților exprimate sub formă de sfaturi precum și de restricții; (4) acțiunile de conștientizare privind pericolele de pe Internet la care au asistat în cadrul școlii – de exemplu inițiative privind siguranța online ale poliție sau ale unor organizații; și (5) reprezentările din mass-media – de obicei știri senzaționale despre consecințele nocive ale riscurilor online care le influențează atitudinile și cunoștințele atât direct cât și indirect (prin intermediul colegilor și a părinților).
  • Percepția despre riscuri se formează la intersecția dintre cunoștințe/informații, opinii și judecăți. De exemplu, adolescenții liceeni par să construiască un discurs în care conținutul sexual face parte dintr-o serie mai mare de conținuturi nedorite la care sunt expuși pe Internet și că, totodată, este o situație cu care te confrunți inevitabil pe Internet și pe care trebuie să o suporți și să o gestionezi. Această percepție se datorează, pe de o parte, alfabetizării precare în ceea ce privește abilitățile de căutare web și pe de altă parte, faptului că folosesc platforme online ca site-uri de jocuri și video-streaming ce sunt mai predispuse la a conține reclame de tip pop-up-uri, viruși și videoclipuri sexuale încorporate. Elevii cu care am discutat recurg de asemenea la discursul conform căruia copiii mai mici sunt mai expuși și mai vulnerabili la conținutul nedorit, inclusiv de natură sexuală. În fapt, elevii au proiectat o vulnerabilitate mai mare asupra utilizatorilor mai tineri și au manifestat îngrijărare pentru cei mai tineri din jurul lor. Acest lucru pare să contribuie la reprezentare că, odată cu vârsta, crește nivelul de reziliență față de conținutul nedorit.
  • Perceperea de către tineri a riscurilor este, în general, strâns legată de abilitățile lor digitale și vârsta lor. Odată cu vârsta, au dobândit o mai bună cunoaștere a mediului digital și, uneori, sunt în măsură să distingă între diferitele riscuri, cu toate că acest lucru nu garantează capacitatea lor de a scăpa de ele.

Studiul poate fi descaract gratuit aici: Internetul si mediile de socializare virtuale in viata liceenilor_Raport final

Publicat pe 5 februarie 2018 Cercetări 2016-2018Cercetări pentru TineretISE in actualitate