Implementarea clasei pregatitoare in Romania – 2012-2013

Scopul cercetării a fost acela de a realiza o radiografie a modului în care şcolile din România au asigurat desfăşurarea în bune condiţii a activității didactice specifice clasei pregătitoare. Ca urmare, cercetarea s-a focalizat pe creionarea unei imagini de ansamblu a condiţiilor și modului în care a fost implementată măsura de introducere a clasei pregătitoare ca an de școlarizare obligatoriu în învăţământul preuniversitar (2012-2013).

Datele culese prin anchetă au conturat o serie concluzii privind implementarea acestei masuri in sistemul educational din Romania in anul scolar 2012-2013 si ofera o baza de cercetare pentru un set propuneri pentru imbunatatirea acestei initiative în anii următori.

Studiul a fost realizat la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, de către o echipă mixtă de cercetători şi experţi ai Institutul de Știinţe ale Educaţiei şi ai Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bucureşti (CMBRAE).

Studiul poate fi descarcat aici: Studiu Clasa Pregatitoare 2013

Publicat pe 9 decembrie 2013 Cercetari 2013Teme de cercetare