Guiding Cities

Proiectul este un parteneriat Erasmus+ alcătuit din 8 instituţii provenind din 4 ţări europene (ES, EL, IT şi RO) care îşi propune să îi aducă împreună pe decidenţii şi actorii interesaţi din domeniile educaţiei şi orientării în carieră pentru a cartografia şi crea un model integrat de orientare care să promoveze politici coerente şi o planificare strategică , cât şi pentru a răspunde unor nevoi complexe în lupta împotriva abandonului şcolar timpuriu. În prezent sunt mulţi actori care contribuie în contexte diverse la politicile şi serviciile de consiliere şi orientare la nivel local dar care necesită o integrare şi o abordare coerentă.

Proiectul analizează intervenţii de orientare şcolară şi profesională din contexte diferite prin anchete pe bază de focus group realizate la nivel naţional cu decidenţi în domeniul educaţiei şi consilierii; dezvoltă un model de intervenţie şi o grilă de analiză care va structura diferitele acţiuni posibile, actori şi nevoi ale comunităţii referitoare la învăţarea şi orientarea pe parcursul întregii vieţi; stabileşte şi organizează Grupuri de lucru şi o anchetă de bune practici (implicând cel puţin 40 de actori în domeniu); publică în 6 limbi (EN, ES, CAT, IT, EL, RO) modelul Guiding Cities şi linkuri la resurse şi practici pentru fiecare tip de intervenţie şi sau grup ţintă; şi testează modelul şi grila de analiză şi instrumentele de monitorizare pe cel puţin 40 de comunităţi şi organizaţii.

Proiectul urmăreşte să îmbunătăţească dezvoltarea profesională atât a personalului de orientare care oferă servicii la nivel municipal, cât şi a consilierilor de orientare din şcoli. Acesta urmăreşte de asemenea să dezvolte strategii de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru carieră şi de dezvoltare în carieră la clasă prin analiza activităţilor şi resurselor existente, şi dezvoltarea unui model şi a unor resurse de orientare pentru comunitate cu o grilă de diagnoză, evaluare, planificare şi ajustare la nevoile fiecărui grup şi a fiecărei comunităţi. Comunităţile vor fi formate şi pregătite pentru utilizarea modelului Guiding Cities pentru revizuirea activităţilor de orientare derulate de diverşi actori şi pentru planificarea strategică şi coordonarea intervenţiilor necesare pentru a sprijini mai bine grupurile cu nevoi speciale, în special cel al copiilor care abandonează timpuriu şcoala. Proiectul va promova o abordare holistă şi coordonată de educaţie şi orientare în carieră la nivel local, chiar la nivel de şcoală, din perspectiva bunelor practici de la nivel european cu scopul de a îmbunătăţi serviciile şi de a reduce abandonul şcolar.

Dacă sunteţi interesaţi de rezultatele proiectului sau dacă doriţi să fiţi implicaţi în analiza contextului sau în faza de testare vă rugăm să ne contactaţi la adresa: www.guidingcities.euhttps://www.facebook.com/guidingcities.

Publicat pe 13 mai 2014 Proiecte in parteneriat