Formarea actorilor școlari implicați in educația copiilor din școlile incluse in sistemul ZEP

Tematica:
Adaptarea curriculumului şcolar la specificul activităţii didactice cu copiii provenind din medii defavorizate socio-economic;
Colaborarea şcoală – familie; consilierea părinţilor pentru implicarea în viaţa şcolii şi în susţinerea copiilor;
Dezvoltarea competenţelor managerilor şcolilor ZEP de dezvoltare instituţională şi colaborare cu alţi factori educaţionali de la nivelul comunităţii.

Organizator:Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Autori / formatori:
Otilia Apostu, Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Gabriela Noveanu, Ligia Sarivan, Angela Teşileanu, Lucian Voinea et all.

Participanţi: cadre didactice, manageri şcolari, părinţi
Perioada de derulare: sesiuni de formare în timpul fiecărui an şcolar
Durata de desfăşurare: orar de formare variat, în funcţie de grupul ţintă
Locul de desfăşurare: judeţele selectate în sistemul ZEP
Costuri / participant: fonduri asigurate de Reprezentanţa UNICEF din România
Proceduri de înscriere: automat, prin înscrierea şcolilor în proiectele ZEP
Persoană de contact: Ciprian Fartuşnic, cipf@ise.ro

Publicat pe 1 august 2012 FormareOferta curentă