Evaluare intermediară a programului Tineret în Acţiune, 2007-2009

Anul: 2010.

Coordonator: Sorin Mitulescu.

Echipa de cercetare: Marius Lazăr, Iulian Neacşu Dalu, Oana Iftode, Ana Maria Dalu, Ancuţa Plăeşu , Elena Damian, Ruxandra Marin, Elisabeta Stănescu.

Descriere: Aceasta este o evaluare intermediară a programului Tineret în Acţiune TIA privind activităti desfăşurate în perioada 2007-2009. S-au evidenţiat ca beneficii: atingerea obiectivelor şi priorităţilor europene şi naţionale, recunoaşterea educaţiei nonformale ca şansă de competenţe utilizabile pe piaţa muncii, accesabilitate, atragerea unor noi organizaţii ca şi categorii de tineri cu accces mai redus la programe educaţionale obişnuite.

Listă cuvinte cheie: TIA, lucrători de tineret, organizaţii de tineret, serviciu european de voluntariat, politici europene de tineret, subacţiuni.

Raport de cercetare: Evaluare intermediară a programului Tineret în Acţiune, perioada 2007-2009

Raportul de cercetare este disponibil la biblioteca ISE.

Publicat pe 5 august 2009 Cercetări 2009-2011Cercetări pentru TineretTeme de cercetare