Dr. Violeta Maria Caragea

foto-violeta

Cercetător Științific III
Laborator Politici Educaționale
E-mail: violeta.caragea@ise.ro

Formare:

 • Doctor în științele educației din 2011 la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, cu teza „Paradigma învățământului centrat pe student. Abordarea etnografică a unei comunități profesionale.”
 • Master în management și evaluare educațională din 2008 la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 • Licențiată în Pedagogie din 2006  la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 • Diplomă de educator-învățător, Colegiul Național Ștefan Velovan, Craiova, 2002

Domenii de expertiză:

 • Politici educaționale în domeniul învățământului superior; Asigurarea calității în învățământul superior; Design de modele, programe și experiențe de învățare; Facilitarea învățării în comunități de practici; Evaluarea programelor și proiectelor în domeniul educației; Formarea formatorilor; Consiliere pentru autonomie în învățare

Teme de interes:

 • Autonomie în învățare; Neurobiologia proceselor de memorie și învățare

Selecție publicații:

 • Caragea, V. M., (2016) Clinical Trials Investigating Long-Term Potentiation in Humans: A Systematic Review of the 2006-2016 Biomedical Literature: Bucharest: The 7th Conference of the National Neuroscience Society of Romania (published in Physiology Abstract Book 2016.Supplement 1, ISSN 1223-2076).

 • Balica, M., Benga, O., Caragea, V., David – Crisbășanu S., Goia D., Horga I., Iftode O. (2016). Non-cognitive skill development in adolescents in Romania. Bucharest: UNICEF Romania.

 • Șerbu (Caragea), V. M. (2013). Chapter 8: Functions of Social Media in Higher Education: A Case Study. in Pătruț , B.; Pătruț , M.; Cmeciu, C. (Eds.). Social Media and the New Academic Environment: Pedagogical Challenges. (pp. 164-186). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-4666-2851-9

 • Șerbu (Caragea), V.; Garnett, F. (2013). Comparing the alternative learning models of Wikiquals & CROS and their use of social media. Bucharest: The 9th International Scientific Conference, eLearning and software for Education, 2013.

 • Șerbu (Caragea), V. (2010) Tendinţe paradigmatice în învăţământul superior. O analiză critică a modelului Paradigma învăţării. Euromentor, vol. I, nr. 4/2010.

 • Caragea, V. (2009). Bologna Teacher – a grassroots level initiative for promoting the quality teaching in Romanian higher education institutions în Quality Assurance in teachers continuing professional development – priorities and perspectives. Bucureşti: Consiliul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar.

 • Caragea, V. (2009). Procesul Bologna – 10 ani de istorie. Efecte asupra sistemului românesc de învăţământ superior. Bucureşti: Universitatea „Valahia” din Târgovişte.

 • Caragea, V., Brumă , T. (2008). Selecting and training students for the external review panels: the Romanian Experience. Budapest: The Third European Quality Assurance Forum.

Selecție activități:

 • 2016 – prezent: Cercetător Știintific gr. III, la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Laboratorul Politici Educaţionale
 • 2008 – 2015: Designer experiențe de învățare; Consilier pentru autonomie în învățare, la CROS/Universitatea Alternativă
 • 2008 – 2012: Preparator universitar, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice din București
 • 2006 – 2008: Coordonator centru educațional, la FiaTest Centru Educațional
 • 2002: Învățătoare, la Școala Generală Balasan

 

Publicat pe 6 august 2010 Echipa Politici Educationale