Dr. Luminița Cătălina Tasica

Cercetător ştiinţific II
Laborator Consiliere şi Management Educaţional
Domenii de expertiză: consilierea și orientarea carierei, formare în consilierea carierei și management educațional, educație juridică, prevenirea devianței juvenile și a grupurilor de risc, mentorat, evaluare competențe profesionale
E-mail: l.tasica@ise.ro

Formare

 • Doctor în Știinţele Educaţiei din 2002, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza: „Metode și tehnici psihopedagogice de prevenire a devianței juvenile”
 • Master în Științele Educației în 2001, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu teza de disertație: „Limite etice ale procesului de consiliere”
 • Licenţiată în Științele Educației în 1978, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, cu titlul lucrării de licență: „Dezvoltarea creativităţii la copii şi adolescenţi”
 • Licenţiată în Drept în 1988, la Universitatea București, Facultatea de Drept, cu titlul lucrării de licență: ”Drepturile Copilului ca subiect de drept internaţional”

Participare la proiecte de cercetare

 • 2012 Strategii de implementare a portofoliului educational
 • 2011 Valorificarea TIC în procesul de consiliere şi orientare
 • 2009 Portofoliul de educaţie permanentă
 • 2008 Rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă ale elevilor

Coordonator national (proiecte în parteneriat international):

 • 2008 – 2010 T&T, Telework and Training: Work at Distance to Learn at Distance „Telework şi Training: Învăţământ la distanţă”
 • 2008 – 2010 ”W-Education” – Water for Life – Education for Water – Apă pentru viaţă – educaţie pentru apă curată
 • 2007 – 2008 QF Embodiment – Qualifications Framework Embodiment -Realizarea cadrului calificărilor
 • 2005-2007 ProVoTrain – Progress in Vocational Training for Rural Development – Formare profesională pentru programe de dezvoltare rurală
 • 2002-2005 Joint Actions against truancy and juvenile job – YOUNG

Publicații

 • Implicarea instanțelor educative non-formale și informale la integrarea etno-educațională a romilor. În: Strategia de integrare etno-educațională a romilor, În curs de apariție
 • Studiu documentar: Modele europene de acțiune în prevenirea / combaterea conflictelor și violenței școlare, Editat de Centrul de Resurse Juridice, ISBN
 • Raport metodologic: Analiza de context privind violența din unitățile de învățământ din Regiunea București – Ilfov, Editat de Centrul de Resurse Juridice, ISBN
 • Portofoliul Digital în sistemul e-learning . În : Revista de pedagogie nr. 3/2011, ISSN 0034-8687, 2011
 • Promep – Profesioniști In Managementul Educațional Preuniversitar. În : Revista de pedagogie nr. 3/2011, ISSN 0034-8687, 2011
 • W-Education –Apă pentru viaţă – educaţie pentru apă curată . În: Revista de pedagogie nr.58 (2), ISSN 034-8678, 2010
 • Proiecte internaţionale ale Institutului de Știinţe ale Educaţiei pe tema consilierii şi învăţării permanente. În: Bune practici în consilierea şi orientarea educaţională. Comunicări, programe, proiecte, Revista Educaţională a Casei Corpului Didactic Piatra Neamţ, Editura Alfa, Decembrie 2008, ISSN 1843 -6455
 • (colaborare) ICT Tools and Training for E-Guidance Practicioners. În: ICT Skills 2, Aster Scienza Tecnologia Impresa S Cons.p.a., Bologna, Italy, 2009
 • Orientarea pentru învățare continuă. În: Revista de pedagogie nr.1-3, ISSN 034-8678, 2009
 • (co-autor) Portofoliul pentru educație permanentă. Editura Afir, București, 2010. ISBN 978-973-7714-69-5.
 • (colaborator) Rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor de învăţare permanentă ale elevilor. AFIR, Bucureşti, 2009. ISBN 978-973-7714-62-6.
 • (co-autor) Monitorizarea absolvenţilor învăţământului obligatoriu. AFIR, Bucureşti, 2009. ISBN 978-973-7714-63-3.
 • Consilierea permanentă – Analiza nevoilor de consiliere pe toată durata vieţii. Afir, Bucureşti, 2008. ISBN 978-973-7714-54-1.
 • (co-autor) Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. Ed. Afir, Bucureşti, 2006. ISBN 978-973-7714-34-3.

Activităţi

 • Cercetător III la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, din 1991
 • Membru al Societății Române de Educație Permanentă
 • Membru al Federației Internaționale a Comunităților Educative
 • Activități de cercetare, dezvoltare, formare în colaborare cu diferite organizații din domeniul educației
Publicat pe 6 iulie 2010 Alumni