CULTURA ELEVILOR ȘI ÎNVĂŢAREA

CULTURA ELEVILOR ȘI ÎNVĂŢAREA

S-a subliniat adesea în literatura de specialitate că mediul de viaţă al individului este puternic educogen. Familia, comunitatea, mass-media exercită – cel mai adesea difuz – influenţe puternice asupra copiilor și tinerilor, determinându-le evoluţia.

În cadrul laboratorului Teoria Educaţiei din Institutul de Știinţe ale Educaţiei au existat preocupări pentru investigarea educaţiei informale și analizarea impactului său asupra copiilor și tinerilor. Lucrări precum Educaţia informală și mass media (2005), Educaţia în familie (2006), Raporturile între generaţii – Aspecte educaţionale (2007) au încercat să surprindă principalele surse de influenţă socială la care sunt expuși indivizii. Copiii – mai mult decât alte categorii de vârstă – se află sub această influenţă.

Mediul școlar, în care se desfășoară învăţarea formală, devine și locul de manifestare al învăţării sociale. Norme, valori, atitudini și comportamente vehiculate la nivelul comunităţii sau chiar al societăţii, transpar în şcoală şi intră uneori în contradicţie cu cele promovate – explicit sau implicit – de instituţiile de învăţământ.

Cultura elevilor este puternic impregnată de realităţile și cotidianul elevilor, de învăţarea informală și nonformală la care copiii sunt expuși. Valorile lor, codurile specifice, competenţele informale, sursele de influenţă transpar în mediul școlar și au efecte pozitive sau negative, care nu sunt însă de neglijat, pentru că au un impact direct asupra motivaţiei, a procesului de învăţare și a rezultatelor elevilor. Școala – ca mediu formal de învăţare – funcţionează în multe cazuri ca un filtru în ceea ce privește influenţele externe, însă uneori pare depășită de amploarea și complexitatea fenomenelor la care asistă. O valorizare a elementelor pozitive ale culturii elevilor i-ar putea conferi școlii mai mare deschidere către beneficiarii săi, mai mult dinamism şi actualitate.

Puteti consulta raportul de cercetare aici: Cultura elevilor si invatarea

 

Publicat pe 4 august 2015 Cercetari 2014Teme de cercetare