Novak Cornelia

Cercetator stiintific principal III

E-mail: cornelianovak@yahoo.com

Formare:
Facultatea de Matematică-Mecanică, 1968, Universitatea Bucureşti.
Competenţe: matematică, statistică, informatică
Domenii de expertiză: evaluări de sistem; evaluarea performanţer şcolare; metodologii specifice de eşantionare, organizare şi analiză pe componente ale sistemului; proiectarea unor instrumente de evaluare / diagnoză; identificarea factorilor de influenţă asupra performanţelor şcolare ; prognoze privind efectivele de elevi şi a necesarului de personal didactic; analize de eficienţă a sitemului, pe componente; evaluarea gradului de alfabetizare funcţională a absolvenţilor învăţământului primar şi gimnazial; educaţia timpurie; harta şcolară: metodologia de analiză pe baza indicatorilor de hartă şcolară; analiza şi identificarea unor tipologii şi simularea unor scenarii de intervenţie sub aspectul identificării soluţiei optime de reabilitare, din punct de vedere socio-educaţional şi financiar; informatizarea sistemului de învăţământ; instruirea în societatea cunoaşterii

Proiecte
:

 • Evaluarea sistemului de învăţământ – metodologia şi instrumente de evaluare pentru: personalul didactic:învăţători şi profesori; unităţile de învăţământ; Casa Corpului Didactic; Centrul de Asistenţă Psihopedagogică. (1996)
 • Evaluarea gradului de alfabetizare funcţională a absolvenţilor învăţământului primar – promoţia 1996  (autor)
 • Diagnoza şi prognoza necesarului de personal didactic în învăţământul preuniversitar (1997) (coordonator)
 • Metodologia evaluării unităţilor de învăţământ pe baza indicatorilor de hartă şcolară (MEN.Direcţia de reabilitare şcoli 1998).
 • Procesul Bologna în România: o radiografie de etapă (Ag. Socrates- 2006) (Mihaela Singer, Ligia Sarivan, Cornelia Novak)
 • Inserţia profesională a tinerilor absolvenţi de învăţământ liceal şi postliceal (în planul de cercetare 2000)
 • Analiza nevoilor de consiliere pe toata durata vietii (în planul de cercetare 2000)
 • Studiu longitudinal de monitorizare si evaluare a Proiectului pentru Invatamantul Rural (studii 2006, 2007, 2008) Coord.: Mihaela Jigău
 • Violenţa în şcoală (ISE-UNICEF) 2005 coord.Mihaela Jigău
 • Educaţia timpurie. Integrarea copiilor în grădiniţă (în planul de cercetare  – 2009) coord. Monica Cuciureanu
 • Punţi de trecere între învăţământul tradiţional şi cel bazat pe modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învăţământ (în planul de cercetare  – 2011) coord. Monica Cuciureanu
 • Repere Fundamentale în Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie (RFIDT) – UNICEF 2010 (coord.Mihaela Ionescu)
 • Noi strategii de predare-învatare. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) în şcoală(în planul de cercetare  – 2007) (coautor)
 • Instruirea în societatea cunoaşterii: impactul programului Intel Teach în Romania Elearning Romania 2009 ( Steliana Toma, Simona Găbureanu, Silvia Făt, Cornelia Novak)
 • Informatizarea sistemului de învăţământ: programul SEI (2008) Studiu realizat de Universitatea Bucureşti- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Centrul pentru Inovare şi Dezvoltare în Educaţie. Coord.: Eugen Noveanu şi Dan Potolea
 • Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu – Studiu de impact. Ed.Polirom 2002.Coord.Lazăr Vlăsceanu
 • Asigurarea calităţii în educaţie – valori europene şi proiecte româneşti în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar Lucrare elaborată pe baza rezultatelor finale obţinute de Grupul de lucru constituit prin OMECT nr. 3017 din 9.01.2004 privind evaluarea în învăţământul preuniversitar Volum editat sub coordonarea Gheorghe Felea (MECT)
 • Analiza mediului şcolar în raport cu implementarea reformei curriculare, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. CNEE 2012 Coord.: Constantin Şerban Iosifescu (coautor)
 • Educaţia informală şi mass-media, Ed.Cartea Universitară, 2005, (coautor)
 • Raporturile între generaţii. Aspecte educaţionale(2006) (coautor)
 • Educaţia în familie. Repere şi practici actuale. Ed. Cartea Universitară 2006 Coord.: Mihaela Ionescu, Elisabeta Negreanu (coautor)

Participare la structurile reformei in învăţământul preuniversitar:

 • Componenta de evaluare (colaborare SNEE): diagnoza eficacităţii învăţământului primar, realizată pe baza unor cercetări pe eşantion naţional reprezentativ la finalul clasei a IV-a organizate şi realizate de către SNEE începând cu anul 1995 şi continuând cu studiile din anii 1996, 1998, 2000 ; Evaluarea naţională la finalul clasei a IV-a promoţiile 2005 şi 2007 ; colaborare la evaluarea standardizată OECD/ PISA (participarea la toate etapele şi activităţile cercetării, etapa pilot şi etapa finală, în conformitate cu procedurile internaţionale impuse de coordonatorul general (OECD) şi naţional (CNCEIP) al studiului) – testarea competenţelor de citire/ lectură PISA 2000+ şi de ştiinţe PISA-2006 ).
 • Componenta de curriculum. Consiliul Naţional pentru Curricullum (cercetării privind necesitatea/impactul/feedbackul reformei asupra personalului didactic şi elevilor; colaborare la studiul „Scoala la rascruce. Schimbare si continuitate in curriculumul invatamantului obligatoriu” – elaborarea eşantionului de elevi (unităţi de învăţământ) în care au fost desfăşurate investigaţii pe bază de chestionar şi/sau focus-grup, probe de cunoştinţe precum şi o analiză a evoluţiei învăţământului de bază în ultimul deceniu, cuprinsă în modulul “Învăţământul de bază în perioada 1990-2000”.
Publicat pe 6 august 2010 cs3Despre noiEchipa ADEPE (Analiză, Dezvoltare și Evaluare Politici Educaționale)Echipa ISEEchipa Politici Educationale