Communication in Science – Education and Communication Methodologies for the Spread of Scientific Culture (Comunicarea în ştiinţă – metodologii didactice şi de comunicare pentru răspândirea culturii ştiinţifice)

Anul: 2006-2008

Parteneri: Italia, România, Italia, Portugalia, Marea Britanie

Finanţare: Leonardo da Vinci

Descriere: Activităţi şi rezultate: culegerea bunelor practici la nivelul partenerilor de proiect cu privire la activităţile de comunicare ştiinţifică la nivel naţional; realizarea unei cercetări cantitative (anchetă pe bază de chestionar) pentru identificarea nevoilor de formare ale comunicatorilor ştiinţifici la nivelul ţărilor partenere; implementarea unor ateliere practice pe o temă de interes ştiinţific, în manieră modernă şi interactivă; dezvoltarea unor sugestii privind un posibil model de comunicare ştiinţifică eficientă, pe baza concluziilor desprinse din activităţile anterioare ale proiectului.

Link: http://cisproject.eu/cis3

Publicat pe 8 august 2008 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriate Arhiva