Colegiul de redacţie

Colegiu director:  

Dr. Eugen NOVEANU –  Asociaţia pentru Ştiinţele Educaţiei (ASTED)
Cercet. st. dr. Mihai JIGAU – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti
Prof. Univ. Dr. Viorel NICOLESCU – Universitatea din Bucureşti

Membrii colegiului de redacţie:

Acad. Alexandru BOBOC – Academia Română, Universitatea din Bucureşti
Acad. Alexandru SURDU – Academia Română, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Carmen CREŢU –Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi
Prof. univ. dr. Jagdish GUNDARA – Universitatea din Londra, Marea Britanie
Prof. univ. dr. Ioan NEACŞU – Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Rodica NICULESCU – Universitatea “Transilvania” din Braşov
Prof. univ. dr. Dan POTOLEA – Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Emil STAN – Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Prof. univ. dr. Pavel ZGAGA – Universitatea din Ljubljana, Slovenia
Asist. prof. univ. dr. Monica MINCU – Universitatea din Torino, Italia
Cercet. şt. dr. Otilia APOSTU – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti
Cercet. şt. dr. Laura CĂPIŢĂ – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti
Cercet. şt. Atwell GRAHAM – Universitatea din Wales, Marea Britanie
Cercet. şt. dr. Irina HORGA – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti
Cercet. şt. dr. Simona VELEA– Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti

Tehnoredactare computerizată:

Vlad PASCU – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti

Pagină web revistă:

Cornel Olaru – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti

Publicat pe 6 august 2012 Revista de Pedagogie