Cercetare curriculum la decizia scolii

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei derulează, în prezent, proiectul de cercetare Opționalele – proiect curricular la nivelul școlii. Cercetarea îşi propune să exploreze practicile curente privind disciplinele opționale, la nivelul școlilor gimnaziale și la nivelul inspectoratelor școlare, precum și intervențiile necesare la nivelul școlilor în vederea utilizării segmentului de opționalitate pentru construcția unui proiect curricular autentic.

Chestionar CDS institutional

Chestionar CDS_elevi

Adresa ISE aplicare chestionare

Publicat pe 20 octombrie 2017 Articole onlineISE in actualitate