Apel pentru articole – Revista de pedagogie nr. 1/2016

Revista de pedagogie lansează apelul la contribuții pentru numărul 1/2016.

Acest număr de revistă va cuprinde articole pe teme relevante pentru domeniul educației, cu accent pe aspecte referitoare la consiliere școlară și consiliere și orientare în carieră.

Tipurile de articole care pot fi publicate sunt: abordări conceptuale şi teoretice din domeniul ştiinţelor educaţiei; rezultate ale cercetărilor educaţionale; studii de caz; prezentări de proiecte, programe de intervenţie în domeniu; recenzii ale publicaţiilor relevante din domeniu; interviuri cu personalităţi în domeniu etc.

Revista de pedagogie acceptă spre publicare numai articole originale, care nu au fost publicate anterior în alte reviste.

Limba de publicare poate fi: română / engleză / franceză.

Pentru informaţii detaliate legate de modul de redactare, lungimea articolelor, citarea şi elaborarea referinţelor bibliografice, vă rugăm să accesaţi Ghidul autorului.

Pentru numărul 1/2016, sunteți invitați să trimiteți articolul pe adresa revped@ise.ro până la data de 30 aprilie 2016.

Publicat pe 4 februarie 2016 Evenimente și informațiiISE in actualitate