Andrei Angela Mariana, Dr

Cercetător ştiinţific II


E-mail: angela_andrei@ise.ro

Domenii de expertiză: consilierea carierei, consiliere școlară, educația adulților, formarea profesională, formarea profesorilor și a formatorilor, managementul și evaluarea proiectelor în domeniul educației și formării profesionale.

Formare

 • Doctor în științele educației din 2006 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științele Educației cu teza „Modele și programe de consiliere școlară”.
 • Master în consiliere școlară din 1998 la Universitatea din București, Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie.
 • Licențiată în pedagogie din 1996 la Universitatea din București, Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie.
 • Absolventă a Școlii Normale „Mihai Eminescu” din Suceava, 1991.
 • Participare la cursuri de formare continuă organizate la Cedefop: Procurement procedures (2008), SPSS fundamentals (2009),  Managing by objectives (2010), Speaking in public (2011),  The new operating system Win7 and Office 2010 (2012).

Proiecte coordonate

 • Monitorizarea absolvenților în perspectiva consilierii pe toată durata vieții (2007);
 • Coordonator național al unor proiecte desfășurate în parteneriat internațional, finanțate prin programul LLP;
 • Academia- „Program de schimburi pentru consilierii carierei în Europa” ( 2004-2006);
 • Strategii educaţionale şi intervenţii de consiliere pentru părinţi: bune practici (2004-2006);
 • Guidance is OK ( 2004-2005);
 • Guidance Innovative Relay Centres (2005-2007);
 • Qualifications Framework Embodiment  (2007).

Coordonator al unor conferințe internaționale la Cedefop, Thessaloniki, Grecia: Quality and efficiency of education and training  (2010),  Promoting social inclusion (2010), Preparing young people for a successful integration into the labour market: a challenge for Europe (2011), Empowering vulnerable adults to tackle labour market challenges (2012).

Publicații (selecție)

 • Cedefop (2014). ‘Valuing diversity: guidance for labour market integration of migrants’. Luxembourg: Publications Office of the European Union (English) – contributor.
 • Cedefop (2013). ‘Empowering vulnerable adults to tackle labour market challenges’, Luxembourg: Publications Office of the European Union (English, French, German, Spanish) – coordonator.
 • ‘Modele teoretice în consilierea carierei’ (autor) în Revista de pedagogie, Anul LXI, Nr. 3, 2013.
 • Cedefop (2012).‘Trends in VET policy in Europe 2010-12. Progress towards the Bruges communiqué’. Luxembourg: Publications Office of the European Union (English) – contributor.
 • Cedefop (2011). ‘Empowering the young of Europe to meet labour market challenges’, Luxembourg: Publications Office of the European Union (English, French, German, Spanish) – coordonator.
 • Cedefop (2011). ‘Evaluation for improving student outcomes. Messages for quality assurance policies’ Luxembourg: Publications Office of the European Union (English, French, German, Spanish) – consultant.
 • Cedefop (2010). ‘Better competences through better teaching and leading. Findings from study visits 2008/09’, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, (English, French, German, Spanish) – contributor.
 • Institutul de Științe ale Educației (2009). ‘Monitorizarea absolvenților în perspectiva consilierii pe toată durata vieții’, București: Afir– coordonator.
 • Cedefop (2009). ‘Go, see, understand … tell others. Findings from study visits 2005-07’, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities (English, French, German) – contributor.
 • Launikari, M. et al (2009). ‘European policy initiatives supporting individual learning pathways’ (co-author), Cedefop joint paper prepared for the conference of the International association for educational and vocational guidance (IAEVG), Finland (English) –co-autor.
 • Institutul de Științe ale Educației (2008). ‘Consiliere permanentă. Analiza nevoilor de consiliere pe toată durata vieții, București, Afir co-autor.
 • Institutul de Științe ale Educației (2007). ‘Manualul GIRC. Căi spre o consiliere de calitate’/ ‘GIRC Manual.The process towards quality career guidance’, București: Afir (engleză, italiană, română, spaniolă) –contributor.
 • Institutul de Științe ale Educației (2006). ‘Consilierea carierei. Compendiu de metode și tehnici în consilierea carierei’, editor: Mihai Jigău, București: Afir –co-autor.

 Activități

 • Cercetător științific III la Institutul de Științe ale Educației
 • Activități de cercetare, dezvoltare, formare în domeniul educației
 •  Membru în rețelele Euroguidance și ELGPN
Publicat pe 8 iunie 2010 cs3Echipa CPSE (Cercetare Psiho-Socială în Educație)Echipa ISE