Analiza nevoilor de consiliere pe toată durata vieţii


Anul:
2006.

Echipa de cercetare: LaRoche M. (coord.), Botnariuc P., Muscă A., Tăsica L., Ţibu S.

Descriere: Studiul porneşte de la acumulările înregistrate de practicienii consilieri din domeniul educaţiei în efortul de definire a provocărilor şi de depăşire a dificultăţilor cu care se confruntă sistemul de consiliere în perioada 2005 – 2006. Lucrarea expune sintetic informaţii despre cadrul legal al sistemului românesc de consiliere, despre competenţele consilierului de orientare şi competenţele pentru viaţă ale elevului din perspectiva dezvoltării lor cu ajutorul ariei curriculare Consiliere şi Orientare. Un spaţiu amplu în conţinutul lucrării este dedicat analizei nevoilor furnizorilor şi beneficiarilor serviciilor de consiliere investigate în teren folosind chestionare adecvate şi studii de caz.

Raport de cercetare: Disponibil la biblioteca ISE

Link: 

Publicație: „Consilierea pe toată durata vieții”, Editura Afir, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-7714-54-1

 

Publicat pe 3 august 2006 Cercetari arhiva 2000 - 2008Consiliere şi Management EducaţionalTeme de cercetare