Alina Gavriliță

Cercetător științific
Laborator Consiliere şi Management Educaţional
E-mail: alina_gavrilita@ise.ro

 

Formare

  • Masterat în „Psihologie şi consiliere educaţională”, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti;
  • Absolventă al Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, Facultate de Psihologie;

Activităţi

  • Cercetător ştiinţific în cadrul Departamentului de Consiliere şi Management Educaţional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Participarea în cadrul a diferite programe de formare pe tematici diverse: consilierea la distanţă, consiliere multiculturală, antidiscriminare şi diversitate religioasă etc.
  • Participarea în cadrul a diferite proiecte cu finanţare europeană (ex. Writing Theatre, Guidance Innovation: Actions and New Tools, Communication in Science etc.)
Publicat pe 6 iulie 2010 Alumni