Agenda managerială pentru perioada 26-30 septembrie 2016

  • Participarea cercetătorilor ISE în grupurile consultative pe curriculum
    • 26 septembrie, participare la Consfătuirea cadrelor didactice de învățământ primar Dolj, organizată la Craiova, Laura Căpiță;
    • 28 septembrie, participare la întâlnirea Grupului de lucru pentru elaborarea programei de matematică, Luminița Catană;
    • 29 – 30 septembrie, participare la întâlnirile Grupurilor de lucru pentru programele de gimnaziu de Limba maternă, Educație muzicală, Istorie, Istoria și tradițiile minorităților, organizate la Timișoara, Laura Căpiță și Angelica Mihăilescu.
  • 26 septembrie, Diseminare anunț Conferința Euroguidance „Consilierea in curriculum școlar”, 6-7 octombrie 2016 Speranta Tibu
  • 26 septembrie, Seminar prezentare experiență vizite de studiu SUA și Coreea Octavian Mandrut, Petre Botnariuc; Angela Teșileanu/Magda Balica
  • 27 septembrie, Participare la Conferința de presă Săptămâna științei, din cadrul Bucharest Science festival, Ciprian Fartușnic
Publicat pe 27 septembrie 2016 Agenda manageriala