Prevenirea și reducerea violenței școlare prin educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului.

image1

Institutul de Științe ale Educaţiei participă la implementarea proiectului  Prevenirea şi reducerea violenţei şcolare prin educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului (Addressing Violence in Schools through Education for Democratic Citizenship and Human Rights), finanțat printr-un grant oferit de Consiliul Europei. Acest proiect este implementat în parteneriat cu instituții similare din Atena, Muntenegru, Ungaria și Polonia:

Obiectivul principal al proiectului este acela de a crește gradul de conștientizare a fenomenului de violență  în școli și a explora politicile și practicile educaționale în vederea dezvoltării unui sistem care promovează cetățenia democratică pentru a  combate violența școlară.

În cadrul acestui proiect, se desfășoară următoarele activități:

 • schimb de informații, experiențe și practici în domeniul educației;
 • un inventar de formelor de violență care apar în școli cu privire la violența în mediul școlar;
 • un plan de acțiune (fondată pe cercetare și aportul grupurilor din societatea civilă) pentru combaterea violenței în școli și pentru conștientizarea factorilor de decizie naționale și internaționale privind politicile în domeniu;
 • focus-grupuri realizate la nivelul țărilor partenere;
 • instituirea unei rețele de persoane resursă abilitate și instruite în modalități de combatere a violenței în școală și care pot acționa în calitate de mediatori și facilitatori la nivelul comunității educaționale.

Proiectul a fost implementat în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016, fiind finanțat de Consiliul Europei și Uniunea Europeană.

Proiectul se fundamentează pe Cartea Consiliului Europei pentru Educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului (ECD/EDO), adoptată în cadrul Recomandării CM (2010)7) şi Carta Consiliului Europei privind Drepturile Fundamentale (EU JO 2000/C 364/01).

Noi resurse elaborate în cadrul acestui proiect:

 • Conceptualisations of violence at school in Greece, Hungary, Montenegro, Poland & Romania. Comparative report on Focus Group interviews, Evie Zambeta, Mary Leontsini, Nelly Askouni, Yulie Papadakou, Nikos Psochios, Maria Chalari, Katerina Toura, Joint Ma “Education & Human Rights”-National & Kapodistrian University of Athens, Ministry of Education, Research & Religion Athens, March 2016
 • Points for Consideration & Suggestions for Further action, Evie Zambeta, Mary Leontsini, Nelly Askouni, Yulie Papadakou, Nikos Psochios, Maria Chalari, Katerina Toura, Joint Ma “Education & Human Rights”-National & Kapodistrian University of Athens, Ministry of Education, Research & Religion, Athens, April 2016

 Traduceri elaborate în cadrul proiectului:  

 • Perceptions of violence at school. Focus grupurilor în școli. Sorin Mitulescu, Andreea Scoda și Ioana Șandru, Ianuarie, 2016
 • Research Review (draft report), Sorin Mitulescu, Andreea Scoda și Ioana Șandru, Ianuarie, 2016
 • Policy Review (draft report), Sorin Mitulescu și Andreea Scoda

Întâlniri internaționale:

 • Prima întâlnire – Podgorica (Muntenegru), 5-6 noiembrie, 2015
 • A doua întâlnire – Atena (Grecia), 29 feb.- 1 martie, 2016
 • Întâlnire de promovare Sinaia (România / seminar) – 12-13 martie, 2016
 • Ultima întâlnire – Budapesta (Ungaria), 8-10 aprilie, 2016

Violența școlară: cercetări, politici, recomandări – lucrare apărută în cadrul proiectului

Prezentare Romania Atena

Directii de actiune

image1

Publicat pe 25 martie 2016 Proiecte in parteneriat