Laura Elena Căpiță

Cercetător ştiinţific II
Laborator Curriculum
E-mail: capita.laura@gmail.com
Domenii de expertiză: Curriculum; didactica istoriei; proiectare, dezvoltare și evaluare de curriculum școlar; formarea profesorilor care predau discipline din aria Om şi societate; cercetare participativă

Poziţia prezentă: cercetător ştiinţific II în cadrul Laboratorului Curriculum ( din 1990)

Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie-Filosofie (promoţia 1988). În anul 2002 a obţinut titlul de doctor în Ştiinţele Educaţiei cu teza Metodologia proiectării curriculumului. Aplicaţii la domeniul învăţării ştiinţelor sociale (coord. Prof. univ. dr. Dan Potolea).

Experienţă profesională: a predat istorie, geografie şi discipline socio-umane la nivel gimnazial şi liceal până în 1990, când a devenit cercetător la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. A coordonat practica pedagogică, seminariile şi, ulterior, cursul de Didactica istoriei la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. A participat la activităţi de elaborare a curriculumului naţional pentru istorie, a fost secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Curriculum şi a coordonat activitatea laboratorului Curriculum pentru o perioadă de timp. A participat ca expert în proiecte ale Consiliului Europei în domeniul istoriei şi al formării profesorilor.

Domenii de competenţă: expertiză şi consultanţă în domeniul Curriculumului naţional din învăţământul preuniversitar; cercetări în domeniul curriculumului; cercetarea manualelor şcolare; proiectare, expertiză şi evaluare în domeniul Curriculumului naţional – istorie şi istoria şi tradiţiile minorităţilor; didactici ale istoriei; formarea iniţială şi continuă a profesorilor care predau istorie.

Publicaţii: autor al unor articole apărute în România şi în străinătate Dealing with the past: a brief introduction to the Romanian Curriculum. Education 3-13 (2010), Demersuri de fundamentare a noului Cadru de referinţă al curriculumului naţional. O experienţă de proiect (2011) şi co-autor al unor cărţi apărute în România: Utilizarea surselor istorice în predarea istoriei (2011), Comunicare, educaţie nonformală şi istorie (2012), Istorie şi educaţie civică (2012), Tendinţe în didactica istoriei (2005)

Proiecte: Cadrul de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul, preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare – Analiza programelor şcolare şi a manualelor alternative pe discipline (2010-2011), Valorificarea experienţelor de învăţare non-formală în construirea competenţelor cheie (2011), ”Talking with and about our neighbours”(2008), Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in Europe (2005)

Declaraţie de avere şi de interese

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 6 august 2010 Consiliul Științificcs2CurriculumEchipa ConducereEchipa Curriculum