Informatii publice

Plan multianual de cercetare


Antologia legilor invatamantului din Romania – ISE, 2004

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aferent anului 2015

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*)

LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 (*actualizată*)


Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public.


Buletin informativ  2015

ORDONANŢĂ nr. 57 din 16 august 2002 (actualizată) privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (actualizată la data de 3 septembrie 2015*)

LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 (actualizată) privind dreptul de autor şi drepturile conexe (actualizată la data de 8 noiembrie 2015)


Buletin informativ pentru anul 2014 – actualizari

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei publice:

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

f) programele si strategiile proprii:
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:
 

Buletin informativ pentru anul 2013 – actualizari fata de 2012

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei publice:

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

f) programele si strategiile proprii:


Buletin informativ pentru anul 2012

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

f) programele si strategiile proprii:

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.