Compendium Cross Border 2018 „Consilierea și orientarea în curriculumul școlar. Experiențe, practici, inovații și răspunsuri la provocări curente”

Compendium Cross Border 2018  „Consilierea și orientarea în curriculumul școlar. Experiențe, practici, inovații și răspunsuri la provocări curente”, publicat de către Euroguidance România.

Compendium Cross Border 2018 „Guidance and Counselling in the School Curriculum.  Experiences, Practices, Innovations and Responses to Current Challenges”  published by Euroguidance Romania is available here:

EG_Compendium 2018_final version_sept2019

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 31 iulie 2019 Publicații