W-Education – Water for Life – Education for Water (Apă pentru viaţă – educaţie pentru apă curată)

Anul: 2008 – 2010
Titlul proiectului: ”W-Education” – Water for Life – Education for Water – Apă pentru viaţă – educaţie pentru apă curată
Parteneri: Slovenia, Suedia, Letonia, Italia, Spania, România, Austria
Finanţare: Proiect tip Leonardo da Vinci, Subcomponenta LLP – PAR, Acţiunea parteneriate, subfinanţat de Comisia Europeană. Număr de identificare: LLP-LdV/PAR/2008/RO/078
Obiective: Ideea promovată de proiect este aceea de a proteja şi menţine zonele în care se găseşte apa ca resursă, deoarece acestea oferă echilibru ecosistemului şi sunt necesare vieţii. Ele sunt, de asemenea necesare dezvoltării economice, în agricultură şi industrie. Din aceste motive se impune găsirea unui model activ de integrare a problemelor legate de zonele cu resurse naturale de apă în aria învăţământului vocaţional axat pe protecţia mediului cu scopul de a susţine mai ales dezvoltarea economică.
Proiectul  şi-a propus realizarea unui model în trei faze: studiul zonelor bogate în resurse naturale de apă (fiecare partener alege în ţara sa o/nişte zone şi realizează un studiu privitor la semnificaţia acesteia/acestora din punct de vedere natural şi cultural precum şi a posibilului impact economic); descoperirea surselor de apă şi realizarea unei documentări despre aceasta (materiale bibliografice şi modalităţi de semnalizare a acestor surse naturale); diseminarea şi utilizarea rezultatelor, experienţei acumulate şi a produselor (fiecare partener propune integrarea în aria învăţământului vocaţional a studiului surselor naturale de apă şi includerea acestuia în LLL).
Activităţile derulate s-au concretizat în: selectarea şi configurarea zonelor de apă (mare, râu, lac, iazuri etc.); elaborarea unui portofoliu de probe ale moştenirii naturale, culturale şi ale impactului economic al zonelor de apă selectate; elaborarea unei hărţi a traseului apei cu marcarea unor puncte de informare şi instruire; confecţionarea unor panouri informative şi plasarea lor la punctele de instruire; activităţi de diseminare: ghiduri, caiete de exerciţii, web-site, seminarii, ateliere, articole şi comunicări în media etc; rapoarte intermediare şi finale, implementarea rezultatelor, pregătirea unor proiecte viitoare.
Rezultatele vizate vor fi sub forma unui model comun, propus în cadrul  învăţământului vocaţional şi a unor module de training pe tematica resurselor naturale de apă din perspectivă  culturală, economică şi a consilierii pentru un stil de viaţă sănătos.
Exemple de bune practici expuse de parteneri: trasee educaţionale în ţările partenere, oportunităţi de dezvoltare ale zonelor de apă, fauna, flora şi condiţiile de mediu ale acestor zone.
Publicaţii: Apa este viață, Ghid pentru elevi, CD-ROM
Link: http://projects.ff.uni-mb.si/w-education/

Publicat pe 8 august 2012 Consiliere şi Management EducaţionalParteneriateProiecte in parteneriat