Dr. Sorin Mitulescu – Șef Laborator Cercetări pentru Tineret

Cercetător ştiinţific I
Șef Laborator Cercetări pentru Tineret
Domeniul principal de competenţă: Politici de tineret naţionale şi europene
E-mail: s.mitulescu[at]ise.ro

Studii

 • Licentiat în sociologie (Universitatea Bucresti, 1975), ştiinţe economice (ASE Bucureşti, 1984)
 • Doctorat în sociolgie, (Universitatea din Bucresti, 1999 )

Activităţi

 • Cercetător pr gr I Institutul de Ştiiţe ale Edcuaţiei
 • Conferenţiar universitar, Universitatea Europei de Sud Est Lumina, Departamentul relaţii internaţionale şi studii europene
 • Corespondent naţional pentru cunoaşterea politicilor de tineret la The European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP)

Competenţe

Politici de tineret în România şi în ţările europene, metode de cercetare, sociologie şi antropolgie politică, studii europene

Lucrări reprezentative

 • S. Mitulescu (ed.), Formarea deprinderilor de viaţă independentă. Manual pentru formatori, Editura RO Media, 2004
 • S. Mitulescu (ed.), Studii în domeniul tineretului 2008. Stiluri si traiectorii de viata,Editura didactica si Pedagogica, 2008, 324 pag
 • S. Mitulescu, Nationalismele europene – provocari ale globalizarii sau supravietuiri culturale ?
 • în Cecilia Tohăneanu (coord), Ontologie, politică & etica., Editura Universitară, 2010, pp. 138 – 143
 • S. Mitulescu, Repere în cercetarea de tineret din românia ultimelor decenii, în Kiss Tamas, Barna Gergo, Koyak Gyula, Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative, Editura Institutului pentru studierea minorităţilor naţionale şi Kriterion, 2011, pp.31-38
  Declaratie_de avere
  Declaratie_de interese
 • Pagina a fost de ajutor ?
 • Da   Nu
Publicat pe 6 august 2010 Alumni