PROIECTELE DE PROGRAME ȘCOLARE PENTRU GIMNAZIU IN CONSULTAREA SPECIALIȘTILOR ȘI A PRACTICIENILOR

sigla_me_ise

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației lansează in consultare proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII. Conform Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593 / 18.06.2014, proiectele de programe şcolare avizate de comisiile naţionale de specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiştilor şi a practicienilor din domeniu. Ca urmare, procesul de consultare se adresează cadrelor didactice, inspectorilor școlari si altor categorii de specialiști care ar putea oferi un feedback relevant cu privire la proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII.

Pentru a colecta opiniile, comentariile si propunerile dvs., vă rugam să parcurgeți pașii următori:

  • Pasul 1. Descărcați din tabelul de mai jos programa școlară pe care doriți să o consultați și să oferiți feedback;
  • Pasul 2. După parcurgerea programei in integralitatea acesteia, accesați chestionarul de consultare asociat fiecărei programe școlare analizate, în coloana din dreapta a tabelului;
  • Pasul 3. Completați chestionarul alegând variantele de răspuns care se potrivesc cel mai bine opiniei dvs. și oferiți, dacă este cazul, propunerile si observațiile dumneavoastră în spațiile dedicate întrebărilor deschise.

Chestionarul conține întrebări punctuale cu privire la elementele constitutive ale programei: competențe generale, competențe specifice, exemple de activități de învățare, conținuturi, sugestii metodologice. De aceea, lectura atentă a proiectului de programă școlară este esențială pentru a oferi un feedback relevant care să conducă în mod direct la îmbunătățirea proiectelor de programă școlară.

Consultarea se va derula in perioada 27 ianuarie – 13 februarie 2017.

Vă mulțumim pentru interes și pentru participarea dvs. la procesul de consultare!

ACTUALIZARE 13 FEBRUARIE 2017

Va multumim foarte mult pentru participarea la procesul de consultare online. Puteti consulta in tableul de mai jos rezultate colectate prin chestionar, pentru fiecare proiect de programa scolara.

ACTUALIZARE 23 FEBRUARIE 2017

Proiectele de programe școlare pentru gimnaziu se află în acest moment în revizuire finală. Pentru orice alte propuneri sau sugestii, așteptăm feedbackul dvs. la adresa info@ise.ro, până cel mai târziu vineri, 24 februarie ora 16.00.

ACTUALIZARE MARTIE 2017

Variantele finale ale programelor aprobate prin ordin de ministru nr. 3393/28.02.2017.


PROIECT DE PROGRAMA ȘCOLARĂ SUPUS DEZBATERII

27/01/2017

REZULTATE CONSULTARE PRIN CHESTIONAR

13/02/2017

PROIECT DE PROGRAMA ȘCOLARĂ REVIZUIT IN URMA DEZBATERII

21/02/2017

1 Limba si literatura română Rezultate consultare chestionar online Limba si literatura română
2 Limbă modernă 1 Rezultate consultare chestionar online Limbă modernă 1
3 Limbă modernă 2 Rezultate consultare chestionar online Limbă modernă 2
4 Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv – germană, rusă, japoneză Rezultate consultare chestionar online Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv – germană, rusă, japoneză
5 Elemente de limbă latină și de cultură romanică Rezultate consultare chestionar online Elemente de limbă latină și de cultură romanică
6 Matematică Rezultate consultare chestionar online Matematică
7 Fizică Rezultate consultare chestionar online Fizică
8 Chimie Rezultate consultare chestionar online Chimie
9 Biologie Rezultate consultare chestionar online Biologie
10 Educație socială Rezultate consultare chestionar online Educație socială
11 Istorie Rezultate consultare chestionar online Istorie
12 Geografie Rezultate consultare chestionar online Geografie
13 Religie Rezultate consultare chestionar online Religie
14 Educație plastică Rezultate consultare chestionar online Educație plastică
15 Educație muzicală Rezultate consultare chestionar online Educație muzicală
16 Educație fizică și sport Rezultate consultare chestionar online Educație fizică și sport
17 Educație tehnologică și aplicații practice Rezultate consultare chestionar online Educație tehnologică și aplicații practice
18 Informatică și TIC Rezultate consultare chestionar online Informatică și TIC, clasele a V-a – a VIII-a – proiect revizuit
19  Consiliere si dezvoltare personala  Rezultate consultare chestionar online  Consiliere si dezvoltare personala

PROIECTE DE PROGRAME ȘCOLARE PENTRU ELEVII CARE APARȚIN MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

1 Limba si literatura română pentru școlile si sectiile cu predare în limba maghiară Rezultate consultare chestionar online Limba si literatura română pentru școlile si sectiile cu predare în limba maghiară
2 ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII CEHE. Clasele a VI-a – a VII-a Rezultate consultare chestionar online ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII CEHE. Clasele a VI-a – a VII-a
3 ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII CROATE Clasele a VI-a – a VII-a Rezultate consultare chestionar online ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII CROATE Clasele a VI-a – a VII-a
4 ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII GERMANE. Clasele a VI-a – a VII-a Rezultate consultare chestionar online ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII GERMANE. Clasele a VI-a – a VII-a
5 ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII SÂRBE. Clasele a VI-a – a VII-a Rezultate consultare chestionar online ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII SÂRBE. Clasele a VI-a – a VII-a
6 ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII MAGHIARE. Clasele a VI-a – a VII-a Rezultate consultare chestionar online ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII MAGHIARE. Clasele a VI-a – a VII-a
7 Istoria şi tradiţiile minorităţii rrome clasele a VI-a – a VII-a Rezultate consultare chestionar online Istoria şi tradiţiile minorităţii rrome clasele a VI-a – a VII-a
8 Istoria si traditiile minoritatii uncrainene, clasele a VI-a-aVIII-a Rezultate consultare chestionar online Istoria si traditiile minoritatii uncrainene, clasele a VI-a-aVIII-a
9 ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII TURCE. Clasele a VI-a – a VII-a Rezultate consultare chestionar online ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII TURCE. Clasele a VI-a – a VII-a
10 Istoria si traditiile minoritatii rusilor lipoveni. Clasele a VI-a – a VII-a  – Istoria si traditiile minoritatii rusilor lipoveni. Clasele a VI-a – a VII-a
11 Istoria si traditiile minoritatii slovace. Clasele a VI-a – a VII-a  – Istoria si traditiile minoritatii slovace. Clasele a VI-a – a VII-a
12 Limba şi literatura maternă germană, clasele a V-a – a VIII-a – varianta in limba germana Limba şi literatura maternă germană, clasele a V- a – a VIII-a – varianta in limba romana
13 Limba şi literatura maternă germană, clasele a V- a – a VIII-a – varianta in limba romana Limba şi literatura maternă maghiara, clasele a V-a – a VIII-a – varianta in limba maghiara
14 Limba şi literatura maternă maghiara, clasele a V-a – a VIII-a – varianta in limba maghiara Limba şi literatura maternă maghiara, clasele a V-a – a VIII-a – varianta in limba romana
15 Limba şi literatura maternă maghiara, clasele a V-a – a VIII-a – varianta in limba romana Limba şi literatura maternă germană, clasele a V- a – a VIII-a – varianta in limba romana

 

Publicat pe 26 ianuarie 2017 Consultari publiceCurriculumISE in actualitateUncategorized