Angajari

(concursuri, angajări, promovări)

Cerere de înscriere la examen ISE
Cerinte minime cercetare, Legea 319 2003


Anunt posturi vacante contabilitate si RU 2019

Începând cu data de 25 aprilie 2019, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante, conform HG nr.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare:
– 1 post de expert I, cu atribuții în financiar-contabilitate;
– 1 post de economist IA;
– 1 post de expert I, domeniul resurse umane.

Toate posturile sunt pe perioadă nedeterminată și cu o perioadă de probă de trei luni.


Anunt posturi vacante PISA 2019

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează concurs, începând cu data de 03 mai 2019, pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
– 3 x ½ normă, absolvent studii de licenta in domeniul Matematică, experienta in invatamantul preuniversitar de minim 12 ani;
– ½ normă absolvent studii de licenta in domeniul filologie, specializarea limba română – limba engleză, experienta in invatamantul preuniversitar de minim 10 ani.

Toate posturile sunt pe perioadă determinată, trei luni.


Anunt  de selectie experti  – nr. 276/12.03.2019 – pentru ocuparea unor posturi de experti în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED (Anexa-21-Cerere inscriere la concurs, Anexa-22-Declaratie disponibilitate)


Anunț – două posturi vacante de Cercetător științific gradul II (nr. 267/15.03.2019)


Anunt – 1 post contractual vacant de Cercetător științific, pentru laboratorul Teoria educației, perioadă nedeterminată.


Anunt nr. 1499/06.11.2018 (contabilitate)


Anunt  de selectie experti  – nr. 107/19.10.2018 – pentru ocuparea unor posturi de experti în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED  (Anexa-21-Cerere inscriere la concursAnexa-22-Declaratie disponibilitate)


Anunt selectie experti ISE pentru ocuparea unor posturi de experti în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED (anexa 1anexa 2)


Anunt – concurs pentru 1 post muncitor – iulie 2018

Anunt – concurs pentru 1 post CS III – iulie 2018


Anunt – Contabilitate 2018
– Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din compartimentul financiar-contabilitate
– Proces verbal

Anunt – Curriculum 2018
– Rezultat selectie dosare – curriculum
– Rezultatul probei scrise
Raport final al concursului pentru ocuparea postului

Anunt – Teoria Educatiei si Consiliere 2018
– Rezultat selectie dosare – teorie-consiliere

Anunt – Ingrijitor 2018
– Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor
– Rezultatele probei scrise – ingrijitor
– Ingriiitor – raport final

Rezultate proba scrisa concurs iunie 2018

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu