Rezultatele elevilor la evaluările naționale de la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a

Rezultatele elevilor la evaluările naționale de la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a – SINTEZA

Legea educației naționale ne. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare prevede evaluarea competențelor elevilor la diferite niveluri pe parcursul învățământului primar și gimnazial:

  • la finalul clasei a II-a (EN II) – evaluarea competenţelor fundamentale: scris-citit şi matematică;
  • la finalul clasei a IV-a (EN IV) – evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar;
  • la finalul clasei a VI-a (EN VI) – evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare (limba română, limba modernă I şi limba maternă pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale), matematică şi ştiinţe.

Rezultatele evaluărilor la aceste evaluări naționale sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor, care fac parte din portofoliul educaţional al elevului. Evaluarea la finalul clasei a VI-a are și rol  de preorientare şcolară către un anumit tip de liceu.

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 6 decembrie 2016 Cercetări 2016-2018Teme de cercetare