Opţionalele – proiect curricular la nivelul şcolii

Optionalele – proiect curricular la nivelul scolii – Raport de cercetare

Sinteza – Optionalele – proiect curricular la nivelul scolii

În prezent, școlile din învăţământul preuniversitar românesc au un capital de experienţă privind curriculumul la decizia școlii acumulat pe parcursul a două decenii. Acest tip de curriculum  a cunoscut evoluţii la nivel legislativ, al metodologiilor asociate, al rolului atribuit în  structura planului-cadru, al modelului de proiectare etc. Școlile au fost puse în situaţia de a-și construi propriile politici educative, corelând așteptările beneficiarilor și resursele organizaţiei cu timpul școlar alocat pentru opţionale, iar evaluarea acestora din perspectiva calităţii educaţiei a avut în vedere și un indicator referitor la curriculumul la decizia școlii (CDS). Încă din 1999, când a fost introdus curriculumul la decizia școlii, profesorii au fost sprijiniţi printr-o ofertă centrală, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Aceste resurse au avut o dinamică aleatorie și nu au fost corelate cu schimbările intervenite în cadrul sistemului educativ (plan-cadru, programe școlare).

Cercetarea evoluţiei curriculumului la decizia școlii a constituit o preocupare constantă datorită implicaţiilor pe care acesta îl poate avea pentru inovarea în educaţie, o primă investigaţie fiind realizată în 2009, la 10 ani de la debut, în cadrul Institutului de Știinţe ale Educaţiei (ISE). Alături de acest tip de cercetare exploratorie, s-au adăugat pe parcurs și alte studii derulate de ISE care au surprins și aspecte privind opţionalele, deoarece tema abordată cuprindea în contextul său de investigaţie și această componentă (de exemplu, explorarea mecanismelor de aplicare a curriculumului la clasă, Bercu, 2012). În funcţie de datele obţinute, au fost formulate diferite recomandări de intervenţie pentru decidenţi și pentru alte categorii de beneficiari.

Studiul de faţă reprezintă o nouă evaluare de etapă care își propune să aducă la zi analiza privind opţionalele, pentru a identifica mecanismele puse în funcţiune în contextul de dezvoltare şi aplicare a CDS la nivel de şcoală, parcursul urmat de profesor de la proiectarea la avizarea CDS la nivel de clasă și aspectele privind aplicarea CDS la clasă.

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 18 noiembrie 2019 Cercetări 2016-2018Teme de cercetare