Cum putem evalua nivelul de performanță al competențelor cheie?

Este nevoie de date de cercetare care sa puna in relatie deciziile de politica educationala in domeniul curriculumului cu performantele reale ale elevilor in achizitia de competente cheie si cu practicile didactice de la clasa. Dezvoltarea curriculara are ca fundament setul de 8 competente cheie recomandate la nivel european pentru invatarea pe parcursul intregii vieti si pentru a asigura formarea acestor competente a fost realizat un profil de formare pe niveluri de scolaritate care descriu totodata niveluri intermediare de complexitate in structurarea acestora. Aceste niveluri sunt un reper important pentru a masura performanta elevilor la sfarsitul unui ciclu de scolaritate, programele scolare pentru ciclul primar fiind dezvoltate pe baza acestui reper.

In acest context, ISE deruleaza in cadrul proiectului CRED o cercetare ca sa permita o mai buna intelegere a modului in care  curriculumul oficial devine curriculum efectiv, masurand nivelul de performanta al competentelor cheie si factorii care influenteaza achizitiile elevilor. Pentru evaluare a fost ales momentul de final de clasa a IV-a,  ciclul primar fiind singurul in care au fost deja aplicate, la toate clasele, noile programe scolare centrate pe competente.
Desi analiza datelor de cercetare este in curs de desfasurare, punem la dispozitia tuturor celor interesati setul de teste pilotate si aplicate pe eșantion reprezentativ în cadrul proiectului CRED în perioada mai-iunie 2019.

Pentru componentele care pot fi surprinse printr-un test-cu-creionul-pe-hârtie pot fi folosite teste integrate care solicită variate rezolvări de problemă pe baza unui context motivant pentru elevi: un text imaginativ sau un text de informare pe un subiect atrăgător. Toate întrebările testului sunt circumscrise acestui subiect. Rezultă de aici o suită de sarcini de lucru semnificative care angajează elevul în descoperirea căilor de rezolvare într-un demers de evaluare prietenos, care simulează jocul.

Testele pot fi utilizate în perioadele de recapitulare, dar și ca punct de plecare pentru proiecte integrate permițând o serie de extinderi de informare/ documentare și/sau manifestare creativă într-o varietate de coduri. Pentru componentele care nu se pot măsura prin testul pe hârtie, am elaborat o grilă de observare la clasă. Acest instrument vă ajută, de exemplu, să explorați măsura în care elevii: comunică oral, interacționează într-un grup, respectă reguli, dovedesc interes și curiozitate față de diverse aspecte, utilizează noile tehnologii, se manifestă creativ… și alte elemente ale competențelor cheie care nu se pot evalua prin testul clasic.

Instrumente (brosuri de test)

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 7 august 2019 Evenimente și informațiiISE in actualitate