Ce am învățat din evaluările naționale și internaționale ?

În contextul prezentării celor mai recente rezultate PISA (2018) și al dezbaterilor privind modul de valorificare a rezultatelor evaluărilor naționale și internaționale din anii anteriori, Institutul de Științe ale Educației informează:

  • Au fost elaborate ghiduri şi resurse de învăţare pentru profesori, dezvoltate pe baza analizei rezultatelor elevilor la evaluările internaționale TIMSS și PIRLS (ghiduri metodologice, culegeri de itemi pentru diferite domenii, culegeri de instrumente de testare, inclusiv greșeli tipice în predare-învățare) www.ise.ro/instrumente-de-test-si-ghiduri-timss-si-pirls/.
  • În fiecare an, rapoartele privind starea sistemului conțin o secțiune dedicată prezentării rezultatelor la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a și la Bacalaureat, elaborată de cercetătorii noștri https://www.edu.ro/starea-invatamantului. Rapoartele au cuprins, în anumiți ani, analize secundare ale rezultatelor elevilor la evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a (www.ise.ro/rezultatele-elevilor-la-evaluarile-nationale-de-la-finalul-clasei-a-ii-a-a-iv-a-si-a-vi-a/).
  • Analiza rezultatelor evaluărilor internaționale a fost valorificată în elaborarea unor articole în reviste de specialitate din domeniul educației sau conferințe naționale de cercetare în educație (www.cered.ro). Exemplu: Sarivan Ligia, Rezultate la ultima ediţie a studiului internaţional PIRLS – oportunităţi pentru dezvoltarea de curriculum şi pentru regândirea practicilor de lectură, Ed. Universitară, 2015, p. 87 (http://www.cered.ro/wp-content/uploads/2016/11/volumul-conferintei-cered-2014.pdf).
  • În cadrul proiectului CRED au fost elaborate și pilotate o serie de instrumente de evaluare a nivelului de performanță al competențelor cheie (www.ise.ro/evaluare-competente-cheie/)
  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 6 decembrie 2019 Evenimente și informațiiISE in actualitate