A XX-a Conferință Națională Euroguidance, 15 noiembrie 2019, București

Institutul de Științe ale Educației și Euroguidance România organizează a XX-a Conferință Națională Euroguidance cu tema Învățarea socială și emoțională – dimensiuni și impact în dezvoltarea carierei elevilor. Provocări și soluții pentru consilieri școlari și profesori. Evenimentul se adresează consilierilor școlari care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ preuniversitar și vizează următoarele obiective:

  • discutarea rezultatelor unor cercetări bazate pe dovezi pe tema rolului învățării sociale și emoționale în dezvoltarea competențelor de management al carierei la elevi;
  • identificarea provocărilor întâmpinate de consilieri școlari și profesori în dezvoltarea la elevi a competențelor sociale- emoționale și de managementul carierei;
  • identificarea unor soluții în beneficiul elevilor prin prezentarea de către participanții la conferință a unor exemple de bune practici din învățământul primar și gimnazial;
  • reflecția asupra modului în care pot fi sprijiniți profesorii în gestionarea eficientă a propriilor competențe sociale și emoționale astfel încât să fie mai bine pregătiți pentru a realiza lecțiile de Consiliere și dezvoltare personală.

Conferința își propune valorificarea bunelor practici ale Centrelor Județene/al Municipiului București de Resurse și de Asistență Educațională, în domeniul vizat de tema conferinței. Participanții sunt invitați să împărtășească din activitățile și proiectele realizate, astfel încât acestea să fie o sursă de inspirație pentru activități viitoare în domeniul consilierii și orientării.

Conferința va avea loc pe data de 15 noiembrie 2019, orele 9.00-17.00 la Hotel Ibis Gara de Nord București, iar participarea la conferință este pe bază de invitație.

Agenda evenimentului (link)

  • Pagina a fost de ajutor ?
  • Da   Nu
Publicat pe 14 noiembrie 2019 Evenimente și informațiiISE in actualitate